F3-open (wedstrijd)

zondag 24 augustus 2008

In de laatste week van de zomervakantie vond de Limburgse editie van de F3 open wedstrijden plaats op het veld van Pampa Modelfighters (PMF).


Door de (onterechte) slechte weersvoorspelling waren er slechts negen deelnemers van de partij maar dat kon de pret niet bederven. Even voor de aanvang van de wedstrijd werden al  een paar vluchtjes gemaakt om de proeven nog snel in te oefenen. Voor de meeste, veelal jonge, deelnemers was het dan ook de eerste keer dat ze deelnamen aan een F3 open wedstrijd.

Er stak bij momenten een stevige wind op, maar dat maakte de uitdaging natuurlijk des te groter.
De eerste proef van de dag was het paaltje omvliegen. Sommige piloten raakten het paaltje van de eerste keer, anderen hadden wat meer pogingen nodig maar iedereen kreeg uiteindelijk het paaltje in één of meerdere stukken.

 Als tweede proef moest de piloot voldoende hoogte winnen waarna de motor afgezet werd en de chrono gestart. Nu was het de bedoeling dat het toestel nog drie loopings maakte waarna het tot stilstand moest komen binnen een vak van acht bij acht meter. En dit moest allemaal zo snel mogelijk gebeuren.

Na deze tweede proef trokken de deelnemers en juryleden richting frituur of haalden hun boterhammen boven. Een paar ijverige piloten maakten ook van de middagpauze gebruik om nog enkele oefenvluchtjes te maken voor de derde proef waarbij op drie minuten tijd zoveel mogelijk touch and go’s gemaakt moeten worden binnen datzelfde vak van acht bij acht meter.

Voor deze derde proef stond er startgerief op het veld klaar en stonden altijd enkele andere deelnemers paraat om een toestel met afgeslagen motor zo snel mogelijk terug te starten en in de lucht te krijgen.
Het grootste aantal touch and go’s op drie minuten tijd was 25, iets wat Kevin Daniëls, de winnaar van deze editie, klaarspeelde.

Rond 14u30 zat de wedstrijd erop en konden de uitslagen berekend worden. Tegen 15u werden dan de prijzen uitgereikt.

De top drie:

 1. Kevin Daniëls van de Tongerse modelvleugels
 2. Ruben Snijers van Pampa Modelfighters
 3. Benny Gijbels van de Hamonter Modelvliegclub

 

We bedanken nog snel de deelnemers, de jury en de medewerkers van PMF!

De foto's staan in ons fotoalbum. Hier klikken om ze te bekijken!

 


Klik op de foto om ze in 't groot te bekijken.

 

Verslag: Nard Achten
Dit verslag verschijnt ook in VML tijdingen

 


 

Het reglement en de proeven vind je terug op de VML website, maar een kopie kun je hieronder ook lezen.

 

De proeven

De wedstrijd bestaat uit 3 proeven, gelijkend op de typische “fun” wedstrijden.
Pas wanneer alle deelnemers de eerste proef uitgevoerd hebben, kan de volgende proef aanvangen.
De deelnemers hebben max 2 min om hun motor te starten.
Indien er meer dan 20 deelnemers zijn, dan moet de piloot zijn motor starten als de vorige piloot aan zijn proef begint, dit om tijd te winnen, zodat alle deelnemers te kunnen vliegen.
De volgorde wordt geloot, doch verschuift voor elke proef met 1/3 van het aantal deelnemers.

Proef 1: Precisie touch & go.

De tijd gaat in als het toestel de grond verlaat
Het is de bedoeling zoveel mogelijk touch & go’s te maken in 3 minuten.
De touch en go’s moeten gemaakt worden in een vierkant van 8 x 8 meter; wanneer het toestel de grond raakt buiten deze zone dan telt deze touch niet mee.

Proef 2: Precisie noodlanding.

Het toestel gaat op en neemt hoogte; wanneer de piloot denkt dat hij hoogte genoeg heeft voor zijn proef dan verwittigt hij de jury en legt zijn motor stil. De jury controleert of de motor werkelijk stil ligt en geeft onmiddellijk het startsein voor de eigenlijke proef; de tijd gaat nu in.
De piloot moet nu in de kortst mogelijke tijd 3 loopings uitvoeren en landen in de afgebakende zone (zie proef 1)
Voor elke meter buiten deze zone wordt 1 seconde bij zijn tijd bijgeteld (hierbij wordt de kortste afstand tot het landingskader genomen, tot daar waar het toestel stilstaat)

Proef 3: Potje afvliegen.

Op een paaltje uit polyu-rethaan- of polystyreenschuim, 1,5 meter hoog, staat een plastieken bekertje;
het is de bedoeling in de kortst mogelijke tijd dit bekertje af te vliegen.
De tijd gaat in als het toestel de grond verlaat, en stopt als het bekertje afgevlogen is.
Het paaltje staat aan het begin van de piste, zodat het opstij-gen gebeurt voorbij het paaltje.
Herstarts zijn toegelaten, de tijd loopt echter door tot de toege-stane 4 minuten verlopen zijn.

 

Het reglement

 • De deelnemers moeten lid zijn van een Vlaamse club (VML)
 • Alle toestellen zijn toegelaten, ongeacht motorinhoud, gewicht, afmetingen, soort (electro, benzine…), voor zoverre zij voor modelluchtvaart in Vlaanderen toegelaten zijn.
 • De wedstrijden bestaan uit 3 proeven, elke proef staat op1000 punten; de piloot met de beste tijd heeft 1000 punten, de punten voor de andere piloten worden vanaf 1000 omgerekend volgens de tijdsverhouding
 • De piloten moeten de 3 proeven met hetzelfde toestel uitvoeren.
 • Voor elke wedstrijd zijn minstens 2 juryleden, deze mogen niet tot dezelfde club behoren. Beide juryleden nemen de tijd op; de gemiddelde waarde van deze 2 wordt als resultaat genoteerd.
 • De wedstrijden worden provinciaal georganiseerd: op de jaarlijkse VML vergadering in januari wordt in overleg bepaald welke club dat jaar de wedstrijd zal organiseren in haar provincie. (Er zijn dus 5 wedstrijden per jaar)
 • Het budget dat elke inrichtende club krijgt hangt af van het aantal deelnemers, meer bepaald van het aantal clubs die zij vertegenwoordigen. Per vertegenwoordigde club is 50 euro voorzien voor de inrichtende club. Deze club moet zelf voor alle nodige zaken zorgen (chronometers, papier, stylo’s, polyurethaan paaltjes…) en doet al het nodige om de wedstrijd vlot te laten verlopen o.a. het rekruteren van de juryleden en enkele helpers. De inrichtende club dient eveneens voor een “verslaggever” te zorgen, die van de wedstrijd een volledig verslag maakt, voorzien van foto’s.
 • De VML voorziet voor elke wedstrijd een “prijzenpot” ter waarde van 400€.
 • De winnende piloot, samen met een of meerdere clubafgevaardigden, dienen achteraf aanwezig te zijn op de provinciale uitreiking der sportmedailles in haar provincie.

Wij gebruiken cookies om de integratie van externe modules en de gebruikservaring te verbeteren.
Als je dat niet wil, kun je deze weigeren. Mogelijk zijn dan niet alle functies van de website beschikbaar.